Politiattest

Det er innført ny lov og dermed prosedyre rundt innhenting av Politiattester for idrettslag fra 1. juli 2014.


Det er et krav om at alle som har eller skal ha et tillitsforhold til barn og unge i FLINT TØNSBERG AIL og dens undergrupper, skal fremvise gyldig politiattest. Dette gjelder uansett varigheten av tillitsforholdet. I praksis betyr det at alle som har et tillitsverv i klubben samt de som skal overnatte på turneringer, kamper eller andre arrangementer skal fremvise gyldig politiattest. FLINT AIL praktiserer fem års gyldighet på attestene.
 
Søknadsprosedyren er som følger:
- Søkeren må søke selv elektronisk via https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Prosedyren står greit forklart på denne siden.
- Søkeren MÅ ha Politiattest - arbeids bekreftelse vedlagt fra FLINT TØNSBERG AIL som en godkjenning av formålet med innhenting av attesten.

- Søkeren vil få godkjent attest fra Politiet i ordinær post, denne attesten MÅ forevises en navngitt person i FLINT TØNSBERG AIL.

For Allidretten er dette:
Cathrine Holbu
e-post: c-holb@online.no
telefon: 911 27 608


For fotballen:

https://www.flintfotball.no/hjem/om-oss/politiattest/Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan og skal ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold i Flint.

Generelt:
- Følgebrevet må fylles ut av søker med NAVN, det er ikke krav om ekstra underskrift fra FLINT AIL forutsatt at vedlagte mal benyttes.
- Politiet har maksimum 14 dagers behandlingstid + postgang.
- Det er den enkeltes ansvar å ta kontakt med representantene for FLINT AIL for fremvisning umiddelbart etter mottatt attest fra politiet. Attesten er personlig og SKAL beholdes av søker.
FLINT TØNSBERG AIL streber etter å være ajour med dette arbeidet fortløpende
- vi setter stor pris på at dere selv er aktive for å få gjennomført søknad og fremvisning raskt og effektivt.


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på Norges idrettsforbund

Levert av IdrettenOnline